LINTER Sp. z o.o. , Łobzów 163 , 32-340 Wolbrom
Raiffeisen Bank Polska S.A. O/Sosnowiec Nr 08 1750 1181 0000 0000 0290 4217
PEKAO Bank Pekao S.A. 58124049401111000054964330
Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000096117  NIP PL 6371923050  REGON: 357211217
Kapitał zakładowy: 7 100 000 zł.